Kontakta oss

Modern tankrengöring

Specialanpassad utrustning för en miljösäker rengöring av tankar, cisterner och bergrum. Utvecklat och producerat i Sverige.

Tankrengöring som sparar resurser och miljö

Vår metod är resurssparande, både sett till personalens hälsa, miljön och i fråga om kostnaden. Jämfört med en klassisk metod sparar du snabbt in din investering genom tiden  du sparar på att reducera tiden av stillestånd. Det vi erbjuder är en lösning för rengöring av bergrum, cisterner och tankar som tar minimalt med tid när miljön där är som farligast.

Ni önskar, vi anpassar

Vi vet att alla tankar har sina egna förutsättningar. Därför tror vi på skräddarsydda, specialanpassade lösningar inom sanering för våra kunder. Genom att vi är med från start till mål – från utveckling till utbildning, har vi möjlighet att anpassa vår produkt för att passa just era behov. Varmt välkommen att kontakta Tanktech!

Att rengöra cisterner kan vara enkelt

Som tankägare är du ansvarig för säkerheten – och skyldig att se till att besiktning av tanken sker. Men hur mycket förlorar du på att låta tanken stå tom i väntan på besiktning? Tanktech erbjuder en helhetslösning, ett effektivare system som kortar ner ställtiderna avsevärt samtidigt som systemet med no man-entry innebär en förhöjd nivå av säkerhet och reducering av hälsoriskerna. 

Vi på Tanktech utvecklar, tillverkar och hyr ut teknisk rengöringsutrustning för tankar, cisterner och bergrum. Vårt system för tankrengöring används över hela världen, men utveckling och tillverkning sker i Sverige. Vi brinner för utveckling och förbättring – och det är i mötet med er som kund, och era behov som vi utvecklas bäst.

Mindre avfall

Med Tanktechs metod, som är helt fri från kemikalier, så finns möjlighet att återföra den större delen av avfallet (bottensatsen) alternativt låta det säljas vidare. Vattnet som används kan, efter att det separerats från de kontaminerande elementen, återföras in i tanken och fungera som i en avancerad högtryckstvätt.

Högre säkerhet

Historiskt sett har man rengjort tankar och cisterner genom att för hand gräva ut slaggprodukterna (bottensatsen). Insidan av en tank är en riskfylld arbetsmiljö, och mycket farlig för saneringsarbetare. Förfarandet är förknippat med ett mycket tungt arbete. Genom att vårt system innebär ”No Man-entry” behöver ingen ta sig in i tanken under den tid då miljön inne i tanken är som absolut farligast, utan majoriteten av operationen sköts utifrån.

Ekonomisk vinst

Vår metod möjliggör en kraftig reducering av antal personer som krävs för att utföra tankrengöringen. Det går också betydligt fortare, vilket minimerar ställtiden och gör att du kan planera för besiktningen med kortare framförhållning och därmed undvika en lång stillastående period. Du som kund kan ha möjlighet att återföra urtagen bottensats i produktionen, alternativt sälja produkten vidare.