Kontakta oss

Tankar

Tankrengöring av oljetankar

Enligt lag måste alla tankar som rymmer mer än 1m³ måste besiktas regelbundet av tredje part. Vi på Tanktech rengör tankar på upp till 20000m³ – för att de ska vara tömda och redo för besiktning. Något som länge har varit förknippat med hårt arbete och farliga arbetssituationer.

Vårt tankrengöringssystem består av ett antal moduler som byggs ihop till ett system baserat på vilka behov och förutsättningar du har. Systemet är smidigt att förflytta och enkelt att använda. Tanktech erbjuder också utbildning i att använda systemet!

Rengöring för din oljetank

Oavsett om du förvarar olja, bensin eller diesel i din tank så behöver den besiktas och du förlorar därmed ovärderlig tid då tanken står tom och outnyttjad.

Det Tanktech erbjuder är ett system som kraftigt reducerar driftstoppet och låter tanken komma tillbaka för förvaring snabbare.

Rengör dieseltank och bensintank miljövänligt 

Rester och slagg av olja, disel och bensin är inget som rimmar med hållbarhet eller en bra arbetsmiljö. Men det är rester av en produktion som är en stor och viktig del av allas vår vardag. Det man kan göra är att välja ett hållbart alternativ till saneringsprocessen. Vi på Tanktech vill hjälpa dig med det. Vårat egenutvecklade system är anpassat för nutiden – både ur miljösynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt.

Vi utvecklar produkten, tillverkar den och erbjuder utbildningar i hur den används på bäst sätt. Vårt system vilar helt på varmvatten och ånga, inga kemikalier.