Kontakta oss

Hållbarhet

  • Våra system är framtagna att ha så låg vattenförbrukning som möjligt. 
  • Vi värnar om personsäkerhet genom att erbjuda marknaden produkter för att minska exponeringen av en farlig arbetsmiljö. 
  • Vi tillhandahåller produkter, tjänster och service för tankägare och saneringsbolag inom industrin.
  • Vår målsättning är att våra kunder skall få ett positivt, korrekt och professionellt bemötande vid varje kontakt med vårt företag.
  • Alla medarbetare skall agera utifrån vår ambition, att ständigt förbättra vårt arbetssätt i kundrelationer.
  • Vi arbetar med ledande tillverkare inom respektive produktgrupp för att våra kvalitets- och miljömål skall kunna uppnås.
  • Vi skall alltid följa gällande lagstiftning och andra krav samt ha ett stort miljöengagemang.
  • Verka för att bland annat transporter och våra tekniska systemlösningar sker med lägsta möjliga miljöbelastning samt förebyggande av förorening.
  • Kvalitet skall vara ett ledord. Våra kunder skall alltid ha rätt produkt, på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Certifieringar

Tanktechs system är miljövänligt, kostnadseffektivt och arbetsmiljövänligt.

Dessutom kortar vi ner både tiden för etablering och din ställtid!