Kontakta oss

Teknisk rengöringsutrustning

Välkommen att följa med oss in i nutiden, där vi rengör tankar genom ”no man entry” och med fokus på säkerhet, hälsa och miljö.

 

Visst är det dags för ett alternativ till miljöfarliga och ohälsosamma metoder för industrisanering av tankar och cisterner? Tanktechs system för industrirengöring är miljövänligt och vår No man entry-metod innebär att saneringen utförs helt och hållet från utsidan av tanken – med en minimerad hälsorisk för de som sanerar.

Tanktech är gärna med från start i ditt saneringsprojekt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom industrirengöring, kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Till skillnad mot för tidigare finns det idag stränga regler kring såväl miljö som arbetsmiljö som inte alltid är kompatibla med att gräva ut tankar för hand och kostnadseffektivitet. Det kräver nya, moderna och säkrare metoder.

Vårt egenutvecklade system är flexibelt och går att applicera på många olika tankar – oavsett om de är svarta eller vita, små eller stora eller har flytande tak eller inte. Framgångsfaktorerna för vår rengöringsutrustning vilar egentligen på endast tre komponenter:

  • Vatten
  • Värme
  • Tryck 

Det innebär att varken kemikalier eller någon typ av forcerande kraft behöver adderas.

Industrisanering för en säker och hållbar nutid!

Klassiskt sett har det inte funnits några genvägar på färden mot sanerade tankar och en godkänd besiktning, trots riskerna och nackdelarna som är förknippade med klassisk industrirengöring för tankar och cisterner. Med vår metod minimerar vi riskerna.

Ineffektiva metoder för sanering är något som industrin har kämpat i många år med att komma till bukt med. Det är en krävande procedur, för de som utför det, för miljön och med tanke på den ställtid som uppstår i väntan på en besiktad och godkänd cistern. Den omfattande mängden kontaminerat spillvatten måste också hanteras.

 

Vill du veta mer om hur vi på Tanktech kan hjälpa dig med industrisanering? Tveka inte att höra av dig, vi är gärna med ända från start – på så sätt kan vi skräddarsy vårt system för just din applikation. Varmt välkommen att kontakta Tanktech!