Kontakta oss

Vi utbildar operatörer av vårt system för en säker och effektiv användning

Säkerhet

Tanktech tillhandahåller produkter för en säker och miljövänlig rengöringsprocess. Enheterna använder dieseldriven ångpanna som primär uppvärmningskälla av både värmeväxlare och dess cirkulationsfunktion och cistern. Ren hetvattenånga kan komma att förekomma under rengöringsprocessen.

Det finns under processen potentiella faror som användaren bör känna till. Begränsandet av faror är användaren till last då fråga om maskindrift, vård av utrustning och tillhörande kontroller ingår i processövervakningen.

Användaren av Tank Tech International AB:s produkter rekommenderas bära erforderlig skyddsutrustning.

System

Vi erbjuder utbildning i handhavande samt vägledning i fält. Tex kan stöttning vid uppstart och idrifttagning vara önskvärd.

Vi erbjuder även utbildningsbevis på våra system och produkter

Har ni frågor? Tveka inte att höra av er.