Kontakta oss

Bergrum

Under 70 – och 80talen fungerade bergrum som statens civila beredskapslager, med enorma mängder tjockolja i olika bergrum runtom i Sverige. Trots att verksamheten är avvecklad och lagren är tömda idag finns mycket rester kvar, ofta är golven täckta av den sega tjockoljan. Det finns också andra tänkbara möjligheter för bergrum och därför behöver man rensa bergen från olja.

Vår utrustning består av tre komponenter: Vår huvudenhet, ISO-tank och mobila ångpannor.

Modern bergsanering

Moderna lösningar krävs för en hållbar rengöringsprocess av bergrum.