Kontakta oss

Arbetsmiljövänlig rengöring av cisterner

och rengöring i industritankar och bergrum 

Tanktechs system för rengöring av cisterner är inte bara ett miljövänligt alternativ till traditionella industrisaneringar.

Det innebär också en revolutionerande förbättring av arbetsmiljön. Alla gängse metoder för rengöring av cisterner innebär en stor arbetsbelastning i en hälsofarlig miljö.

Systemet är fördelat på ett antal moduler som sätts samman till ett system utifrån behoven hos den aktuella cisternen. Systemet består i grund av en huvudenhet, ångpanna samt en ISO-tank. Enheterna är byggda inuti 20-fots ISO-containers och placerade på lastväxlarramar för smidig förflyttning och flexibilitet.

Med Tanktech får du professionell hjälp med den mest moderna metoden – helt fritt från kemikalier.

Söker du efter ett effektivt och miljövänligt sätt att rengöra industritankar? Tanktechs system är designat och konstruerat för att ha en snabb etablering, liten personalstyrka, minimal vattenåtgång och ett No man entry-tillvägagångssätt.

Vårt system är också tillämpningsbart vid rengöring och sanering av bergrum. För att bryta ner oljerester och få dem ut ur utrymmet behövs bara varmt vatten och ånga. Inga kemikalier som riskerar att läcka ut i dagvattnet.