Kontakta oss

Hur går en tankrengöring till?

Vi på Tanktech har skapat en modern och hållbar metod för rengöring av tankar och cisterner.

Att rengöringen optimeras är av värde för tankägarens processeffektivitet.

Vår utrustning består av en huvudenhet, en dieseldriven ångpanna och en lagringstank. Genom kundanpassade lösningar går utrustningen att skala upp eller ner beroende på projekt.

Tanktechs system genomförs i tre steg:

  1. Bottensatsen i cisternen värms upp varpå den blir flytande och går att ta ut ur tanken. Vill man så går det att återföra innehållet i bottensatsen till produktionen.
  2. Med hjälp av en hängande spolrobot kombineras vatten och ett högt tryck för att rengöra cisternen eller tanken.
  3. All vätska som används för rengöringen sugs samtidigt ut till en extern tank där vatten avskiljs från olja. Vattnet som bli kvar återanvänds i rengöringsprocessen.

Varför är det viktigt att rengöra tankar?

De flesta som arbetar med cisterner och tankar vet att den med jämna mellanrum behöver besiktas. I väntan på att besiktningen ska göra behöver tankarna eller cisternerna saneras, så att det går att undersöka alla aspekter som besiktningskontrollen ska beröra.

Vi på Tanktech erbjuder dels utrustningen för en modern, hållbar tankrengöring –, dels utbildning i hur man ska använda vårt system. Du kommer att upptäcka att Tanktech är bättre – för din ekonomi, miljö och hälsa.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss! 

Kontakt