Kontakta oss

Kort om Tanktech AB

21 mars 2021

Tank Tech bildades 2017 men är spunnet ur ett antal andra företag. Mycket har ändrats sedan starten och våra mål har justerats en del för att möta era krav.

Vårt fokus har sedan starten varit mot den nordiska marknaden men vi kommer framgent att erbjuda våra tjänster och produkter på en bredare Internationell front.

Vi har en huvudprodukt, vårt tankrengöringssystem. Vi tror att du som kund kan dra stor nytta av detta system. Vid beställning har du valmöjlighet att både skala upp eller ned storleken på systemets komponenter.

Vi gillar att utveckla och förbättra saker, vi tycker därför det är bra om vi tillsammans ser efter era mål och era krav för att tillgodose ert behov.

Tack för att ni besökt oss, vi hoppas att ni haft tid att besöka övriga delar av hemsidan!

Tankar