Contact us

Kort om Tanktech AB

21 March 2021

Tank Tech was formed in 2017 but is spun out of a number of other companies. Much has changed since the start and our goals have been adjusted somewhat to meet your requirements.

Vårt fokus har sedan starten varit mot den nordiska marknaden men vi kommer framgent att erbjuda våra tjänster och produkter på en bredare Internationell front.

Vi har en huvudprodukt, vårt tankrengöringssystem. Vi tror att du som kund kan dra stor nytta av detta system. Vid beställning har du valmöjlighet att både skala upp eller ned storleken på systemets komponenter.

We like to develop and improve things, so we think it's good if we look together for your goals and your requirements to meet your needs.

Thank you for visiting us, we hope you had time to visit other parts of the website!

Tanks