Kontakta oss

Hur ofta ska man besikta tankar?

Alla tankägare vet att en regelbunden besiktning tillhör en del av driften av tankar och cisterner. I regel gäller att det ska genomföras vart sjätte eller vart tolfte år, för oljecisterner gäller:

  • K-cistern av plast: vart tolfte år
  • S-cistern av stål: vart sjätte år

 Är cisternen placerad inom vattenskyddsområde? Då ska besiktningsintervallet halveras. 

Intervallen regleras enligt föreskrifter, lagar och regler från Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för skydd och beredskap och Sprängämnesinspektionen. 1 juli är datumet som gäller för när besiktning ska vara gjord.

Cisterner och oljetankar utsätts för starkt slitage och ibland även angrepp. Med åren blir de slitna. Att skador på cisternen hindras från att leda till skador för miljö och ekonomi ligger i allas intresse. Korrosion är ett angrepp som kan leda till stora skador, men kan upptäckas först vid en kontroll eller besiktning. Därför måste kontroller och besiktningar göras med jämna mellanrum.

Minska tiden av stillestånd inför besiktning 

Tiden mellan sanering av cisternerna och besiktning innebär ett driftstopp som i värsta fall innebär en stor ekonomisk förlust.

Med Tanktechs kostnadseffektiva system kan man minska ställtider innan besiktning. Det gör att man kan komma tillbaka i drift eller produktion snabbare.

Tanktech förbereder för tankbesiktning 

Vill du veta mer om hur Tanktech kan hjälpa dig inför besiktning? Välkommen att kontakta oss

Kontakt