Kontakta oss

Vad innebär cisternkontroll?

Cisternkontroll syftar på besiktningen av cisterner, som man som cisternägare enligt lag måste genomföra.

Cisterner som innehåller brandfarliga varor, som dieselolja, eldningsolja och spillolja, och har en volym som överstiger 1 m3 ska enligt svensk lag kontrolleras med jämna intervaller. Intervallet är antingen tre, sex eller tolv år beroende på en rad faktorer:

  • Typ av cistern
  • Behandling utvändigt och invändigt
  • Om den är placerad inom skyddsområde för vattentäkt

 Vitsen med inspektionen är att undvika utsläpp i naturen och bibehålla en hög nivå av säkerhet.

Vid kontrollen undersöker man exempelvis om det uppstått skador eller korrosion och vilken typ av skydd som finns – färg eller plast, och hur kvalitén på skyddet ser ut. Man tittar också på alla rör, kopplingar och ledningar och att de sluter tätt.

Vem får utföra cisternkontrollen? 

Endast företag som är ackrediterade enligt SWEDAC, får utföra cisternkontrollen – som ska utgå från de lagar och regler som gäller. För varje cistern skrivs en kontrollrapport som kunden får, denna ska sedan sparas tills den aktuella cisternen tas ur bruk.

 

Kortare ställtid inför cisternkontrollen med Tanktech 

Inför cisternkontrollen krävs det att man sanerar varje cistern ordentligt. Detta kan leda till långa ställtider i väntan på att besiktningen ska genomföras, ställtider som ofta innebär ekonomisk förlust för cisternägaren.

Med Tanktechs metod för rengöring av cisterner minskar man ställtiden och gör därmed en ekonomisk vinst.

Vill du veta mer om vår metod och om hur vi kan hjälpa dig? Varmt välkommen att kontakta oss på Tanktech!

Kontakt