Kontakta oss

Varför är det viktigt att rengöra bergrum?

Bergrum har länge använts för att förvara stora mängder drivmedel. I vissa bergrum runt om i Sverige har man förvarat olja för att använda i händelse i krig – olja som sedan dess har blivit ”liggande” där. Det har nu gått många år sedan staten började avveckla dessa förvar, men det finns stora mängder rester kvar. Dessa lager riskerar att läcka ut sitt innehåll av olja rätt ut i grundvattnet. Därför är det viktigt att kontrollera om läckage finns, och att sanera så att grundvattnet inte förgiftas.

Hur rengör man bergrum? 

Vi har utvecklat en metod som gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt rengöra bergrum där man lagrar exempelvis:

  • Tjockolja
  • Diesel
  • Bensin

Att man underhåller och sanerar kontinuerligt är viktigt för att öka livslängden och säkerheten.

Vi tillhandahåller produkterna och systemet för en modern, miljövänlig sanering av bergrum. Med hjälp av pumpsystem, värmeväxlare, ångpanna och eventuellt hetvattenånga rengörs bergrummet utan att man behöver gräva ut avfallsprodukterna manuellt – huvuddelen av arbetet sker från utsidan. Ånga är ett mycket effektivt medel för att värma upp stelnade oljerester. varje projekt är unikt och en del anpassningar kan behöva ske för att utrustningen ska passa ert rengöringsprojekt. Vi är med er hela vägen. 

Vår delaktighet sträcker sig inte bara till utveckling och tillverkning – vi bidrar också genom att utbilda dig och de som ska använda vår metod. Vid uppstart är vi gärna med och stöttar.

Vill du veta mer om vårt system för sanering av bergrum? Kontakta Tanktech