Kontakta oss

Vad är det för skillnad på entry och no entry?

När man rengör tankar och cisterner med Tanktechs metod gör man det genom ”no man entry”. Med det menar vi att tillvägagångssättet för vårt system innebär att ingen människa behöver befinna sig i tanken under huvuddelen av rengöringen vilket man traditionellt sett har behövt göra. Fortsätt läsa för att få veta mer om skillnaden mellan metoderna – och hur du vinner på att välja rätt.

Entry 

Att rengöra tankar och cisterner har alltid varit förknippat med hårt arbete och svåra arbetsförhållanden. Traditionellt sätt har man iklätt sig en vit skyddsoverall och gått in i tanken för att för hand gräva ut alla slaggprodukter och sedan manuellt hetvattenspola ytorna. Inne i tanken är miljön mörk och syrefattig. Vi på Tanktech anser att den här metoden är utdaterad. Denna metod kan kräva byggnadsställning för att nå från golv till tak. 

No entry

Tanktechs metod för sanering av tankar och cisterner sker genom no man entry. Det betyder att saneringen inte utförs för hand – ingen behöver vara inne i tanken under uttag av slagg och bottensats eller för spolrengöring. Istället genomförs hela saneringen externt – bättre för både arbetsmiljön och resultatet. Faktum är att vår metod är snabbare redan från etablering, och resulterar alltså även i förkortade ställtider och ett mindre behov av saneringsarbetare. Vår metod kan spola från golv till tak utan ett behov av byggadsställning. Manuell torkning av värmeslingor och inre rörsystem kan behöva ske beroende på tankens utformning. 

 Vi utvecklar, tillverkar och hyr ut rengöringsutrustning för tankar, cisterner och bergrum.

Är du intresserad av att sanera tankar med vårt system? Välkommen att kontakta Tanktech så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig! 

Kontakt